Ukončenie činnosti

Spoločnosť PETRAMONT s.r.o., IČO 36 500 356

so sídlom Ťačevská 1639/38A, 085 01 Bardejov, Slovenská republika (ako zriaďovateľ)

podnikajúca na území Českej republiky prostredníctvom odštepného závodu :

PETRAMONT s.r.o., organizačná zložka, IČO 286 46 215, so sídlom Lubenská 447, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

ukončila ku dňu 01.08.2023 svoju činnosť.