PETRAMONT s.r.o. organizačná zložka pôsobí ako agentúra práce na českom pracovnom trhu od roku 2004.

Špecializuje sa predovšetkým na zabezpečenie zamestnancov pre kvalifikované technické profesie pre strojársky priemysel, zabezpečujeme ale aj robotníkov pre ostatné odvetvia.

Aktuálne v rôznych podnikoch zamestnávame:

Obrábač kovov s rôznymi špecializáciami - CNC aj NC sústružníkov, frézara, brusičov, pracovníkov na karuselu, na horizontálnych vyvrtávačkách, obrábacích centrách atď.

Zváračov so špecializáciou - elektróda, CO2, TIG, atď.

Zlievačov - formovačov, obsluha pecí, jádraře, brusičov, pracovníkov na linkách atď.

Žeriavnikov, vodičov vysokozdvižných a manipulačných vozíkov, atď.

Elektro špecialistov – silno-prúd, slabo-prúd, autoelektrikárov, atď.

Lakovačov natieračov – ručné nátery, obsluha liniek atď.

Lisovačov - pracovníkov na lisoch a ohraňovacích lisoch, paličov kovov, atď.

Zámočníkov a ručných brúsičov, stavačov zvarencov, atď.

Pomocné profesie na zaškolenie

Mäsiarov a obchodné i potravinárske profesie, atď.

Zamestnancov zabezpečujeme cez "Dočasné pridelenie ", sprostredkovanie pre danú profesiu, zabezpečenie v rámci programu "Kvalifikovaný zamestnanec" z krajín EÚ aj mimo EÚ.


Dopytový formulár pre firmy

sk_SKSK